Tartus = symbol přátelství a statečnosti

Léta válek a léta míru se střídala a čas letěl nezadržitelně vpřed. Přátelství ničila zrada, tu potírali noví bojovníci. Tak se stal Tartus, město a hrad ve středověké Palestině, součástí legend o statečných rytířích v dobách křížových výprav.

Skupina historického šermu Tartus má dnes 8 členů. Soustřeďuje se na přibližování života v dávné historii našeho středověku, kdy v Čechách vládli Lucemburkové. Kromě toho dokáže přeblížit život v době třicetileté války, době Marie Terezie a Napoleonově.

V akci můžete skupinu vidět při různých slavnostech, na českých hradech a zámcích. Přestože se základna nachází ve starobylém městě Lipým, působí také v okolí Ústí nad Labem a ve středních Čechách.

Lovečkovice