Skupina historického šermu Tartus

Ukázky historického šermu z období vrcholného a pozdního středověku

Pořádání rekonstrukcí historických událostí

Vzdělávací i volnočasové akce pro děti a mládež