Nabídka vystoupení

Ukázky zbraní a soubojů

Předvádíme ukázky soubojů s chladnými zbraněmi i střelbu z palných zbraní.


Pořádání středověkých slavností

Organizujeme středověké slavnosti nejen na hradech a zámcích, ale i pro obce.

Naučné programy nejen do škol

Interaktivní výlety do historie s odborným výkladem o dějinách vojenství.


.